gevelnieuws

Open Monumentendag 2013

Koningin Beatrix

In het Van 't Lindenhoutmuseum is het kader van OpenMonumentendag een tijdelijke expositie ingericht.

KONINKLIJKE AANDACHT

Bij hun bezoeken aan Neerbosch schonken de leden van het Koninklijk huis ruim aandacht aan de kinderen van de Weesinrichting Neerbosch. Op Neerbosch was men Oranjegezind. Gebouwen en zalen kregen namen van leden van het koningshuis, zoals het Koning Willemhuis, het Koningin Wilhelminahuis, de Emmazaal, Prins Hendrikzaal en de Julianazaal. In 1980, vanwege de kroning van koningin Beatrix, werd een koningslinde geplant binnen een passend sierhekwerk.

In de zomer van 1881 legde de bejaarde prinses Marianne, lievelingsdochter van Koning Willem I, als eerste ‘royal’ een bezoek af aan de weesinrichting. Zij nam ruim de tijd om met de weeskinderen te spreken. Na een uitgebreide wandeling over het terrein betrad zij de woning van Johannes van ’t Lindenhout. Intussen zongen de kinderen op de binnenplaats psalm 134 uit volle borst. De prinses vereerde de weesinrichting na haar bezoek met een gift van duizend gulden. Koningin-regentes Emma en haar dochter Wilhelmina bezochten de Wees-inrichting enkele keren rond 1900.

In 1963 bezocht koningin Juliana het honderd-jarige Kinderdorp en in 1988, bij het 125-jarig bestaan, kwam Beatrix naar Neerbosch. De jongeren keken hun ogen uit toen de vorstin met een helikopter landde, met hen praatte en belangstelling toonde voor hun leven.

Op 30 april 2013, bij de inhuldiging van Koning Willem-Alexander, is op Neerbosch traditioneel en op feestelijke wijze een koningslinde geplaatst. Niemand van het koningshuis was aanwezig, maar voor de gelegenheid was Johannes van ‘t Lindenhout weer tot leven geroepen.