024 Geschiedenis, thema geluk

024 Geschiedenis, thema geluk

Zaterdag 14 oktober zal het Van ’t Lindenhoutmuseum samen met diverse (cultuur)historische instellingen en verenigingen van Nijmegen in de Stevenskerk een Pop-Up Museum vormen rondom het thema geluk.

Ons museum vertelt het geluksverhaal over hoe de Weesinrichting aan haar eerste koeien komt. In 1869 ontvangt de Weesinrichting namelijk een gift van 160 gulden voor de aanschaf van een koe. Dat doet Van ‘t Lindenhout al de volgende dag. Op dezelfde dag komt er een brief van een boer uit Zuid-Holland ‘dat hij uit zijn stal eene koe voor de weesinrichting op de stoomboot zoude laten bezorgen.’

Kinderen kunnen bovendien hun handen uit de mouwen steken en een koe melken en boter maken.