Albany exchange Neerbosch

Albany exchange Neerbosch

Van Ostrande-Radliff House Albany © Historic Albany Foundation

Het Van ’t Lindenhoutmuseum heeft samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Historic Albany Foundation (HAF) in Albany, New York een internationale online expert meeting opgezet. ‘Albany exchange Neerbosch’ onderzoekt ontwikkelingsmogelijkheden van beide erfgoedlocaties.

Het uitwisselingsprogramma bestaat uit drie uitwisselingsmomenten. Per keer bekijken experts de twee casussen vanuit verschillende perspectieven: gebiedsontwikkeling, herbestemming en conservering. Het project bestudeert twee erfgoedlocaties die zich in verschillende omgevingen bevinden, maar wel tegen gelijkwaardige uitdagingen aanlopen. ‘Albany exchange Neerbosch’ valt binnen het programma Internationale Erfgoedsamenwerking van de RCE.

Livestream 2e expert meeting voor iedereen toegankelijk

In deel 2 van ‘Albany exchange Neerbosch’ gaan we dieper in op de mogelijkheden voor herbestemming van het Van Ostrande-Radliff House in Albany (V.S.) en de paviljoens van het Kinderdorp Neerbosch in Nijmegen. Op 30 juni om 15.00 uur presenteren experts uit Nederland en Amerika hun inzichten na deze tweede expertmeeting. Daarna gaan ze in gesprek met deelnemers en geïnteresseerden. Zo leren we van elkaars erfgoedpraktijk én leveren we input aan het ruimtelijke beleid van de Gemeente Nijmegen en Albany. Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze openbare live uitzending. Het programma bekijken en aanmelden kan via de website van de RCE.