Ds. G. Boerstichting

De Ds. G. Boerstichting is de eigenaar van het Van ‘t Lindenhoutmuseum. Zij beheert het monumentale gebouw, de collectie en de historische documentatie. De stichting is verantwoordelijk voor het beleid van het museum.

 

Elke vijf jaar wordt er een nieuw beleidsplan opgesteld waarin het bestuur aangeeft op welke wijze de instandhouding van de monumentale Weezenkapel en de bijzondere museumcollectie zal worden geborgd, evenals het behoud van de verkregen museumerkenning met de bijbehorende kwaliteitsnormen en -codes. Ook staat in het Beleidsplan welke accenten de komende jaren worden gelegd voor verdere versterking van organisatie, programma en profilering binnen de gegeven financiële kaders.

 

Het motto voor de beleidsperiode 2016-2021 luidt:
De basis voor het Van ‘t Lindenhoutmuseum verder verstevigen en inzetten op een dynamisch museum met een aantrekkelijke, onderscheidende programmering, die nieuwe doelgroepen trekt en die bestaande publieksgroepen boeit en bindt. Daar wil de stichting zich graag voor inzetten.

 

De stichting is ANBI-erkend, een donatie kan voor u ook fiscaal voordeel opleveren.

 

Daar wil de stichting zich graag voor inzetten.

Het bestuur stelt zich graag aan u voor.