Kinderen, oorlog en bevrijders

Kinderen, oorlog en bevrijders

Kinderen, oorlog en bevrijders

Vanaf 14 september 2014 tot juli 2015 is op de galerij de expositie: ‘Kinderen, oorlog en bevrijders, Weesinrichting Neerbosch 1944 – 1945’. Op de 10 panelen, is per paneel één foto, één tekst en één object. Deze panelen verbeelden het verhaal van de Neerbossche kinderen in bevrijdingstijd. Hier aan ten grondslag lagen dagboeken, plakboeken en materiaal uit het archief van de Weesinrichting Neerbosch. De kleinzoon van het toenmalige hoofd van de Neerbossche drukkerij heeft het dagboek van zijn opa in bruikleen gegeven. Dit indrukwekkende ‘dagboek 1940 -1945’ bestaat uit twee delen en doet uitgebreid verslag van zowel wereld- als Neerbosch nieuws.