LUTSKE Liesje Schallenberg

LUTSKE Liesje Schallenberg

Lutske of Liesje was de dochter van Bernard Schallenberg, schipper te Rotterdam en Gijsa M. Koolmoes. Lutske Alts Schallenberg is geboren 17 september 1932 te Leiderdorp. Door iedereen wordt ze Liesje genoemd, zij stond bekend als een vriendelijk meisje.

Half wees
Na het overlijden van moeder Gijsa Schallenberg-Koolmoes werd Liesje samen met haar twee broers in 1938 in de Weesinrichting Neerbosch geplaatst. Vader leefde na de dood van zijn vrouw samen met een gescheiden vrouw. Hij was door zijn werk veel afwezig. De kinderen waren bang voor deze vrouw, zij trad vaak hard en ruw op en liet de kinderen regelmatig alleen. De voogdijraad van Rotterdam greep in en de kinderen werden uit huis geplaatst. De voogdij werd overgedragen aan de Weesinrichting Neerbosch. De grootouders uit Amsterdam waren erg betrokken bij hun kleinkinderen en corresponderen regelmatig met Neerbosch. De kinderen brengen de grootouders af en toe een bezoek en soms komen de grootouders naar Neerbosch.

Opleiding
Broer Dolf, geboren 1926 werd in de Wees-inrichting Neerbosch opgeleid tot kleermaker en broer Jan, geboren in 1927, leerde op -Neerbosch het vak van tuinder. Uit een correspondentie van 16 juli 1941 blijkt dat Liesje goed kon leren. Zij mocht naar de Christelijke Lagere School De Klokkenberg als voorbereiding op de Mulo of kweekschool. Buiten de Weesinrichting -Neerbosch een schoolcursus volgen was slechts voor enkelen weggelegd, alleen voor de meisjes die echt goed konden leren.

Bombardement op 22 februari 1944
Op 22 februari ging Liesje zoals gewoonlijk met de tram vanuit het centrum van Nijmegen terug naar Neerbosch. De tram stopte bij de -Krayenhofflaan 206-216, bij het tweede luchtalarm vluchtten alle passagiers de winkels -binnen van bakkerij De Bie of slagerij Brinkhof. -Iedereen zocht een schuilplaats. Deze beide naast elkaar gelegen panden kregen een voltreffer en vrijwel iedereen die zich binnen bevond vond de dood. Liesje was één van hen. De Weesinrichting maakte zich ernstig zorgen over Liesje. Na drie dagen waren de slachtoffers van de ramp nog niet geborgen en men vreesde voor haar leven. Later kreeg Neerbosch bericht dat men haar “schooltasch, met boeken, foedraaltje met identiteitspapieren” kon komen ophalen.

Nijmeegs register
Liesje Schallenberg is één van de officieel geregistreerde 800 mensen die omgekomen is bij het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944.

Bronnen
• Van ‘t Lindenhoutmuseum archief
• Bart Janssen, De pijn die blijft, blz. 496