Museumuitgaven

Het Van ‘t Lindenhoutmuseum heeft een vijftal museumuitgaven te koop. Deze thema-uitgaven zijn doorgaans gekoppeld aan een expositie. Ze zijn tijdens openstelling in het museum te koop (geen pin aanwezig), of ze zijn te bestellen via info@vantlindenhoutmuseum.nl, hierbij worden de verzendkosten in rekening gebracht.

1863-2013 KINDEREN VAN NEERBOSCH

De kleine geschiedenis van een kinderdorp

 

Auteurs: Henk Rullmann | Myra Brauer | Anne-Marie Jansen
ISBN/EAN 978-90-820444-0-9 | Prijs € 5,-

 

Deze uitgave geeft in vijftien stappen een summier beeld van het leven op ‘Neerbosch’. Er is natuurlijk veel meer te vertellen en te zien. De ambitie is een levendige, dynamische presentatie van 150 jaar wezenopvang en jeugdzorg in Nederland aan de hand van het verhaal van de kinderen van Neerbosch. Daar werkt het Van ´t Lindenhoutmuseum voortdurend aan.

JOHANNES VAN ‘T LINDENHOUT

Vader van 20.000 kinderen

 

Auteur: Joost Rosendaal
ISBN/EAN 978-90-820444-1-6 | Prijs € 5,-

 

De Nijmeegse historicus Joost Roosendaal is gefascineerd door Johannes van ‘t Lindenhout, de stichter en directeur van het Nederlands grootste, zelfvoorzienend kinderdorp. Op een klein verlaten kerkhof vlakbij de A73 aan de rand van Nijmegen ligt ‘vader’ Van ’t Lindenhout begraven tussen meer dan driehonderd van zijn kinderen. ‘Er is een tijd geweest, dat in ons land de naam van Van ’t Lindenhout algemeen bekend was, vooral in Christelijke kringen’, zo schreef ds. Hendrik Kluin in 1941. Wie was deze man, die naar verluidt door twintigduizend kinderen beschouwd werd als hun vader? Waaraan dankte hij zijn faam?

KINDEREN, OORLOG EN BEVRIJDERS

Weesinrichting Neerbosch 1940-1945

 

Auteurs: Jan Brauer | Henk Termeer

ISBN/EAN 978-90-820444-2-3 | Prijs € 9,50

 

Door kinderogen gezien waren de jaren van oorlog, bevrijding en front vooral spannend: vol avontuur en natuurlijk ook met angstige momenten. Over deze heel bijzondere en gevaarlijke tijd zijn gelukkig veel unieke getuigenissen bewaard gebleven. Daaruit wordt heel duidelijk hoe zij deze uitzonderlijke oorlogs- en bevrijdingstijd beleefden. Enkele kinderen van de Weesinrichting Neerbosch met een bijzonder verhaal, hebben in dit boek een eigen portret gekregen. Natuurlijk krijgen al deze verhalen en gebeurtenissen hun plek en betekenis door een historisch achtergrondverhaal over de Weesinrichting en haar strategische positie in de oorlogsjaren.

1870-1965 DRUK GEWEEST IN NEERBOSCH

Een eeuw drukken en uitgeven in de weesinrichting

 

Auteurs: Marga Altena, p. 7-15, 19 | Henk Rullmann, p. 23-41 | Peter Altena, p. 17 en 42-47

ISBN/EAN 978-90-820444-3-0 | Prijs € 10,00

 

Lees en bekijk deze impressie van de rijke geschiedenis van de drukkerij, de leermeesters, de wezen en enkele belangrijke drukwerken uit Neerbosch. De uitgave ‘Druk Geweest in Neerbosch’ sluit aan bij de tentoonstelling en komt ot stand in het kader van het cultureel-historisch festival ‘Gemaakt in Gelderland 2015’.

In missie van Johannes van ’t Lindenhout nam de drukkerij een centrale plaats in. Niet alleen konden de wezen er een vak leren voor hun toekomst – velen vonden later werk in de grafische sector in binnen- en buitenland. Ook kon via het veelsoortige drukwerk – tijdschriften, almanakken, boeken, zangbundels, kranten – het stichtelijke woord en het nieuws over de goede, opbouwende werken in Neerbosch worden verspreid. Boeken en drukopdrachten leverden bovendien inkomsten voor de weesinrichting waar rond 1900 zo’n duizend jongens en meisjes uit het hele land een thuis hadden.

WAT DE POT SCHAFT!

Aan tafel op het kinderdorp Neerbosch (1867-2000)

 

Auteurs: Jacoline Zilverschoon | Nicky Post | eet!verleden Manon Henzen

ISBN/EAN 978-90-820444-4-7 | Prijs € 12,50

 

‘Wat de pot schaft!’ laat zien wat er de afgelopen 150 jaar zoal op tafel komt in het zelfvoorzienende kinderdorp Neerbosch. Hoe dacht Neerbosch over voeding en hoe organiseerde men de voedselvoorziening? Dat verleden is ook te proeven met tien ‘Neerbossche’ recepten, die in samenwerking met het Historisch kookatelier eet!verleden zijn ontwikkeld. Historisch smullen dus.

 

‘Wat de pot schaft! is onderdeel van ‘Gelderse smaken’, een samenwerkingsproject over voeding en gerechten in acht kleine Gelderse musea. Deze uitgave, de expositie en de bijbehorende educatieve programma’s zijn mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Provincie Gelderland, VSB-fonds, Prins Bernard Cultuurfonds en de Ds. G. Boerstichting.