Muziektent

Het is hoogste tijd om de muziektempel van Neerbosch te laten restaureren en realiseren op de historische plek. De initiatiefnemers vanuit Kinderdorp Neerbosch van de werkgroep Restauratie Muziektempel zijn Jan Sijtsema, actief bewoner Neerbosch (oud bestuurslid BVKN), Huub Janssen, voorzitter BVKN en bewoner Neerbosch en Anne-Marie Jansen, bewoner Neerbosch en conservator van het Van ‘t Lindenhoutmuseum.

 

In 2018 is het overleg gestart met gemeente Nijmegen, samen wordt gewerkt aan een historisch overzicht, een stappenplan, het opvragen van offertes en het zoeken naar middelen (subsidies) en mogelijkheden. Het doel is om de muziektempel zo spoedig mogelijk weer in volle glorie zichtbaar te hebben op het Kinderdorp Neerbosch.

De muziektent tijdens de opening in 1911.

1911

De muziektempel heeft in de historie van Neerbosch een prominente plek ingenomen. De muziektempel wordt ook vaak de muziektent genoemd. De aanleiding om in 1911 dit fraaie bouwwerk te realiseren is het 40-jarig jubileum van Arie Sneep, de muziekdirecteur van de Weesinrichting Neerbosch. Op het middenplein (De Schans) heeft de muziektent gestaan van 1911 tot november 2004.

 

Functies:

  • feestelijke plek
  • podium
  • Optredens koor/fanfare
  • prijsuitreikingen
  • sneeuwballen gooien
  • ontmoetingsplek

 

1915

Muziekgezelschap Halleluja van de Weesinrichting Neerbosch viert haar 40-jarig bestaan met een muziekoptreden in de muziektent.

 

1970

De jeugd van Neerbosch heeft een eigen band genaamd JAIL, zij gaan op de foto met de muziektent als decor.

 

1983

Is de muziektent gerestaureerd, de staanders en de ornamenten aan de bovenzijde krijgen dezelfde kleur.

 

2000

Rond 2000 verkocht de jeugdzorginstelling Lindenhout het terrein Kinderdorp Neerbosch inclusief de muziektent aan een projectontwikkelaar.

 

2004

Projectontwikkelaar Plegt Vos / Neerbosch CV geeft eind 2004 de opdracht om de muziektent te demonteren. Deze verlaat op een vrachtwagen het terrein.

 

2010

Vanaf 2010 zijn er verschillende pogingen ondernomen tot eerherstel van de muziektempel. De restauratie is niet van de grond gekomen. Tekeningen voor herbouw zijn wel gemaakt.

 

2012

Door inzet van de BVKN (Belangen Vereniging Kinderdorp Neerbosch) is de muziektent weer terug gehaald naar Neerbosch. De Ds. G. Boerstichting (eigenaar museum) geeft toestemming om de muziektent in de kelder van het Van ‘t Lindenhoutmuseum op te slaan tot het moment van restauratie.

 

2017

Eind 2017 is Gemeente Nijmegen eigenaar van het openbaar gebied van Kinderdorp Neerbosch. Een moment om weer serieus van start te gaan, met als inzet de herbouw van de muziektempel van Neerbosch op zijn oorspronkelijke plek.

 

2018

Een aantal bewoners van Neerbosch vormen een werkgroep Restauratie Muziektempel, zij zijn in januari 2018 in gesprek gegaan met twee wijkregisseurs van Gemeente Nijmegen. Inmiddels hebben een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden.