Neerbosch’ landverhuizers

Neerbosch’ landverhuizers

Neerbossche landverhuizers
Emigreren: een nieuw leven in…

Emigreren is nu een belangrijk thema. Maar dit was het ook in de 19e en 20e eeuw. Zo ook in Nijmegen bij de weeskinderen in Weesinrichting Neerbosch. Daarvandaan emigreren tussen 1887 en 1903 namelijk ruim honderd wezen naar de Verenigde Staten.

Geïnspireerd door Van ’t Lindenhout
De weg naar Amerika is gebaand door de stichter Johannes van ‘t Lindenhout. Rond 1840 komt er in Nederland een grootscheepse landverhuizing op gang. Er heerste namelijk een belabberde economische situatie. Weeskinderen van de Weesinrichting Neerbosch konden hierdoor steeds moeilijker een werkplek vinden. Daarom kijkt directeur en stichter Johannes van ’t Lindenhout naar mogelijkheden voor emigratie naar Afrika en Amerika. Geïnspireerd door zijn verhalen emigreren uiteindelijk verschillende wezen naar deze continenten.

Wie zijn de pioniers?
En hoe ziet hun reis eruit? Waar komen ze terecht? De weeskinderen schrijven veel brieven naar huis. In de tentoonstelling leer je de kinderen kennen. Ontdek de verhalen van deze gelukszoekers van toen! De expositie presenteert de belevenissen van jonge mensen die rond 1900 hun huis verlaten. Ze trekken de wereld in en op zoek gaan naar een nieuw thuis.

Activiteiten
De tentoonstelling is te zien van 3 juni 2018 tot medio 2019. Naast de doorlopende expositie organiseren wij verschillende activiteiten over emigratie en de weeskinderen.

 

De tentoonstelling was onderdeel van het erfgoedfestival Over Grenzen van Gelderland. Dit festival is nu afgelopen.