Vrouwen van Neerbosch – De emancipatie-geest op het Weezendorp

Vrouwen van Neerbosch – De emancipatie-geest op het Weezendorp

Vrouwen van Neerbosch –  De emancipatie-geest op het Weezendorp

September 2019 – In de negentiende eeuw hebben de vrouwen van Neerbosch altijd een ondersteunende rol: ‘De man was het hoofd, de vrouw alleen de nek‘. De Neerbossche meisjes proberen door ‘hard te gaan klagen’ steeds meer vrijheden en gelijkheden te krijgen. Directeur dominee Kluin merkt in 1946 de gevolgen van deze eerste emancipatiegolf, zoals hij schrijft in Het Oosten: ‘Het gaat bergafwaarts. Met ons, mannen en jongens bedoel ik… Wij proberen nog wel, onze posities te handhaven, maar het zijn – dat weten wij heimelijk – verloren posities’. Kluin heeft een vooruitziende blik. Tegenwoordig is in de Nederlandse residentiële jeugdzorg is ongeveer 75% van de groepsleiders vrouw. Het percentage vrouwen neemt ieder jaar toe. Met andere woorden de jeugdzorgsector feminiseert.