Organisatie

Museumcommissie

Het bestuur van de Ds. G. Boerstichting en de museummedewerkers worden ondersteund en geadviseerd door de Museumcommissie.

De Museumcommissie vergadert minimaal drie keer per jaar over de ontwikkeling en uitvoering van museumbeleid en jaarwerkplan. Ze fungeren als klankbord en denktank voor het Van ‘t Lindenhoutmuseum. De Museumcommissie stelt zich graag aan u voor.

 

Vrijwilligers

Het Van ‘t Lindenhoutmuseum steunt in belangrijke mate op de inzet en expertise van een grote groep vrijwilligers.

Zij vervullen taken als gastvrouw of gastheer, rondleider, onderzoeker, marketeer, registrator, medewerker behoud en beheer van collecties en archief. Onze vrijwilligers stellen zich graag aan u voor.