Privacyverklaring

Privacyverklaring

VtLM en AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. U heeft er vast al over gehoord. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan heeft het van ’t Lindenhoutmuseum een AVG-beleid vastgesteld die aangeeft hoe deze regels worden toegepast voor haar relaties. Deze AVG-verklaring is via de website voor iedereen in te zien.