Privacyverklaring

Het Van ‘t Lindenhoutmuseum, gevestigd aan Scherpenkampweg 58, 6545 AL Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Van ‘t Lindenhoutmuseum verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Wij verwerken:

■ Voornaam/initialen en achternaam
■ Geslacht
■ Adresgegevens
■ Telefoonnummer
■ E-mailadres
■ Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Van ‘t Lindenhoutmuseum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
■ Het afhandelen van uw financiële bijdrage of bestellingen
■ Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
■ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
■ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
■ Om goederen bij u af te leveren
■ Het Van ‘t Lindenhoutmuseum analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Inzage museum archief volgens protocol
Tot de kern van de museumcollectie behoren de ruim 7500 historische dossiers van oud-Neerbosschers. Dit archiefmateriaal wordt door het museum beheerd. Voor oud-Neerbosschers en hun nabestaanden is er volgens een protocol inzage mogelijk. Juridisch eigenaar entrealindenhout is eindverantwoordelijk; de conservator coördineert de dossierinzage en het bewaken van de privacy-regels rondom de inzage-procedure.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Van ‘t Lindenhoutmuseum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Van ‘t Lindenhoutmuseum verstrekt gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Van ‘t Lindenhoutmuseum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Van ‘t Lindenhoutmuseum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vantlindenhoutmuseum.nl

Het Van ‘t Lindenhoutmuseum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Van ‘t Lindenhoutmuseum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vantlindenhoutmuseum.nl

 

Versie mei 2018