Klopgeesten in de torenspits

Klopgeesten in de torenspits

Op 30 augustus 1882 is de Weezenkapel in Neerbosch klaar. Dominee Moulijn houdt zijn eerste preek en het wezenkoor vult het gebouw met gezang, onder begeleiding van trompettisten. Maar het is een Weezenkapel zonder torenspits. Dit ontbrekende deel wordt in 1891 pas toegevoegd. Vanaf 1999 huist in de kapel het Van ’t Lindenhoutmuseum en in 2001 is het gebouw een rijksmonument. De torenspits bleek vorig jaar aan restauratie toe te zijn.

De Monumentenwacht Gelderland controleert jaarlijks zorgvuldig het gebouw. Het Inspectierapport 2017 toonde aan dat de lekkages in de toren houtrot veroorzaken. Tijd voor groot onderhoud. Als eerste is een steiger gebouwd, met aandacht voor de veiligheid van de werkmensen, maar ook voor de bezoekers van het museum.

Behouden is onderhouden

Het hout is ontdaan van alle verflagen, zodat de onheil tevoorschijn komt. De timmerman en de schilders gingen aan de slag. Er zijn houten staanders, leuningen, spijlen en ornamenten identiek nagemaakt. Alles wordt goed geconserveerd met verschillende onderlagen om uiteindelijk de definitieve verflaag aan te brengen. Het lood is vervangen en een extra inspectieluik is toegevoegd om het uiterste stukje van de toren ook onder controle te houden.

Duivennest

Achter dit nieuwe luik bevond zich een wat ruig vogelnest met twee eieren. Bij navraag blijkt dit van een duif te zijn. Een duif legt twee eieren: een mannetje en een vrouwtje. En zijn nest is altijd wat wanordelijk. De grote vraag is: hoe komt een duivennest in een afgesloten ruimte? Hoeveel ruimte heeft een duif nodig om binnen te komen? En hoelang is het nest aanwezig?

Klopgeest

Ondertussen hoor je een klopgeest in het museum. De timmerman is nog bezig met het opkrikken en stabiliseren van de klokkenstoel. Het grootste deel van het werk zit er weer op. In de Nijmeegse Vierdaagseweek breken ze de steiger af, gevolgd door het laatste schilderwerk. We zien er naar uit dat het museum weer in goede staat is, zodat we het in de oude glorie kunnen bewonderen!