Van ’t Lindenhoutmuseum zoekt een conservator/ leidinggevende

Van ’t Lindenhoutmuseum zoekt een conservator/ leidinggevende

Vacature: Conservator/leidinggevende (26u)

Van ’t Lindenhoutmuseum zoekt een conservator/ leidinggevende

Het Van ’t Lindenhoutmuseum schetst 150 jaar wezenopvang en jeugdzorg. De bewogen sociale geschiedenis over kinderen van Neerbosch, kinderen afkomstig uit heel Nederland met een gedeeld verleden. Het museum is gevestigd in Nijmegen in de Weezenkapel van de Weesinrichting, het latere
Kinderdorp Neerbosch. Een klein, erkend museum in ontwikkeling, met een programma gericht op historie en jeugdcultuur in heden en verleden.

Het museum zoekt (wegens pensionering) per 1 december 2019

Leidinggevende/conservator (26u)

Met een kernteam wordt verder gewerkt aan behoud en vernieuwing, samen met vrijwilligers, museumdocenten en tijdelijke projectmedewerkers