Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Van ’t Lindenhoutmuseum zoekt vrijwilligers

Van ’t Lindenhoutmuseum, een uniek museum in Nederland, gaat over meer dan 150 jaar opvang van kinderen in een ooit zelfvoorzienend wezendorp, in Neerbosch aan de rand van Nijmegen.

Joh. van ’t Lindenhout (1836-1918) en zijn vrouw Hendrina Sipman zijn de stichters van dit protestants-christelijke weeshuis/dorp, waar naar schatting 20.000 kinderen hun jeugd doorbrachten.

De Weezenkapel (1882) is een Rijksmonument. In de kapel zijn het museum en het archief gevestigd van de Weesinrichting / Kinderdorp Neerbosch. Oud Neerbosschers of hun nabestaanden kunnen op verzoek hun dossier inzien; ook onderzoekers kunnen er terecht.

De Weesinrichting Neerbosch had werkplaatsen met leermeesters. Dat laat het museum zien. De jongens konden hier een vak leren. De meisjes werden aanvankelijk als huishoudelijk hulp opgeleid. Een belangrijke werkplaats was de Neerbosch’ drukkerij; boeken, tijdschriften, liederen bundels, scheurkalenders, almanakken rolden van de persen.

Het museum organiseert thema-tentoonstellingen en concerten en is gericht op een brede doelgroep: onderwijs, groepsexcursies, cultuur-historisch geïnteresseerden, gezinnen, toeristen etc.

Het museum is geopend op de 1e zondag van de maand van 12:00 – 16:00 uur, op woensdag van 10:00 – 16:00 uur en voor groepen op afspraak.

Om dit alles waar te maken zoeken wij versterking van ons enthousiaste, actieve vrijwilligers-team:

  • gastheren / gastvrouwen
  • op de woensdag: inventarisatie ‘foto– archief’ in Adlib (registratieprogramma)
  • educatie: voorbereiden programma’s en begeleiding onderwijs groepen
  • mensen met kennis en ervaring van PR en Marketing en websites
  • mensen met interesse voor de jeugdzorg – geschiedenis
  • mensen voor technische ondersteuning / klussers

Heb je interesse? Laat het weten, voor meer informatie, neem contact op: (bij voorkeur per mail) 
Van ’t Lindenhoutmuseum

Anne-Marie Jansen, conservator
Kinderdorp Neerbosch
Scherpenkampweg 58
6545 AL NIJMEGEN
T 06 30 84 82 38
vantlindenhout.museum@gmail.com