Vrijwilligers

Het Van ‘t Lindenhoutmuseum steunt in belangrijke mate op de inzet en expertise van een grote groep vrijwilligers.

 

Zij vervullen taken als gastvrouw of gastheer, rondleider, onderzoeker, marketeer, registrator, medewerker behoud en beheer van collecties en archief. Onze vrijwilligers stellen zich graag aan u voor.