Workshop: Vrouw, vrouw en nog eens vrouw…

Workshop: Vrouw, vrouw en nog eens vrouw…

Vrouw, vrouw en nog eens vrouw…

Workshop in 3 delen

Door Maria Driessen, historica/kunsthistorica
Op donderdag 10, 17 en 24 oktober 2019 van 13:30-16:30 uur
Kosten € 15,00 per persoon per middag (incl. koffie/thee)
Maximaal 20 deelnemers
Inschrijven kan via a.jansen@vantlindenhoutmuseum.nl

In het Van ’t Lindenhoutmuseum is de expositie ‘Vrouwen van Neerbosch, nu breekt mij de klomp’.
Als verdieping op dit thema komt in oktober een workshop in drie delen over drie generaties vrouwen. Iedere workshop betreft een andere tijdsfase, van 1900-1940, 1940-1970 en 1970 tot nu. Hierbij denkend aan overgrootmoeders, grootmoeders en moeders.Het doel van de workshop is met behulp van informatie te komen tot een activiteit die inzicht en verbinding tot stand brengt.

Werkwijze workshop
De workshop duurt drie uur, inclusief pauze. Globaal ziet een workshop er als volgt uit: een inleiding in woord en beeld over de betreffende periode. Met aandacht voor de positie van de vrouw en verdieping op een bepaald aspect van de vrouw. Daarna volgt een opdracht, die in groepsverband -uitgevoerd wordt. Na de pauze, onder het genot van toepasselijke muziek, gaan de -deelnemers aan de slag. Met de mogelijkheid om te schilderen, tekenen of een collage te maken. Het werk wordt tot eind december 2019 in het museum tentoongesteld.