Vrouwen van Neerbosch

Beeld voor de tentoonstelling Vrouwen van Neerbosch, Nijmegen

Expositie ‘Vrouwen van Neerbosch’: ‘nu breekt mij de klomp’

In 10 panelen passeert de geschiedenis van Neerbosch de revue. De titel van expositie verraadt al iets over de inhoud. Vrouwen staan centraal, om ze uit hun schaduwposities te halen.

De tentoonstelling gaat over sociale geschiedenis. Over grote en kleine momenten. Tijden en inzichten veranderen, en soms slaat de verbazing toe. ‘Gymnastiseren voor meisjes, dat kan uitstekend met stoffer en blik’.

Directrices en weesmeiden

Eén van de Neerbossche vrouwen was directrice Hendrina Sipman, die zichzelf geschapen zag als dienares van God en handelde vanuit psalm 68:3 God is een vader der Weezen. De vrouwen van Neerbosch staan nooit direct in het daglicht, maar als sterke vrouwen hebben zij laten zien waar zij voor staan. Zo passeren verschillende directrices naast de Neerbossche meisjes: ‘Ons Pietje’, Marie, Grietje en Geesje. Als de tijd voortschrijdt, en de inzichten, de godsdienstbeleving en de leefvormen veranderen, ontstaat er een andere samenleving op Neerbosch.

Inzetten voor de medemens

De vrouwen van Neerbosch hebben geen grote rol gekregen en die ook niet genomen. Het waren vrouwen die zich inzetten voor de medemens, ieder op haar eigen wijze. En de meisjes van Neerbosch, zij leerden voor zichzelf op te komen. Ze waren soms opstandig, maar uiteindelijk moedig genoeg om hun leven vol bagage toch vorm te geven.

Opening op 7 juli om 14:30

Op zondag 7 juli is de opening om 14:30 uur. Kunsthistorica drs. Maria Driessen houdt een korte presentatie en prof. dr. Liedeke Plate verricht de openingshandeling. De expositie loopt tot eind 2020.

Deze expositie is onderdeel van ZIJ/ HIJ in Gelderland. Een samenwerking van acht kleine Gelderse musea, met ieder een eigen verhaal.