Wees vriend

Steun ons en word vriend van het
Van ‘t Lindenhoutmuseum!

Wil je ons museum steunen? Dat kan! Je doet dit door onderstaand formulier in te zenden. Daarna maak je minimaal € 25,- per jaar over op IBAN NL81 ABNA 046 95 57 575, t.n.v. Ds. G. Boerstichting Nijmegen, o.v.v. ‘Gift Vriend + betreffend jaar’. Zo steun je het museum ten gunste van o.a. aankopen en verbetering van de inrichting. En u ontvangt dan 2 keer per jaar de nieuwsbrief  ‘De Vriend des Huizes’. Ook andere vormen van sponsoring zijn mogelijk. Daarvoor kunt u contact opnemen met conservator Anne-Marie Jansen via a.jansen@vantlindenhoutmuseum.nl.

ANBI-status
Wij zijn ANBI-erkend. Dit betekent dat je donatie ook fiscaal voordeel kan opleveren.

MevrDhr

*Verplichte velden